ประวัติสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

 

ในปี พศ. 2514 คุณวิลาศ บุนนาค รองประธานแหลมทองมอเตอร์สปอร์ทคลับ พร้อมด้วย มร. การ์เล ฮาร์เตวา ผู้หลงใหลรถโบราณ และ มร. ฟอน เบิห์ม-เบซิง ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าของรถ เบนท์ลีย์ 1924 อันน่าภาคภูมิ ได้ร่วมมือกันจัดงานประกวดรถโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  

ความสำเร็จจากการจัดงานดังกล่าว ทำให้เกิดแนวความคิดที่จะก่อตั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้มีการปกปักรักษามรดกด้านรถยนต์ในประเทศไทย  ดังนั้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม พศ. 2516 จึงมีการจดทะเบียน สมาคมรถโบราณลุฟท์ฮันซาหรือ LUFTHANSA VINTAGE CAR CLUB (LHVCC)  อย่างเป็นทางการกับกรมวัฒนธรรม  โดยมีสายการบินลุฟท์ฮันซา เยอรมนี เป็นผู้สนับสนุนรายแรก  

ในปี พศ. 2527 บริษัท คาสตรอล (ประเทศไทย)  จำกัด ได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์ร่วมอีกรายหนึ่ง จึงได้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น สมาคมรถโบราณลุฟท์ฮันซา-คาสตรอล” 

และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พศ. 2537 ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น สมาคมรถโบราณคาสตรอลเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเงินทุน ทำให้ลุฟท์ฮันซาจำต้องยุติการสนับสนุนสมาคม ฯ จึงเหลือ คาสตรอล เป็นผู้อุปถัมภ์เพียงรายเดียว  

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พศ. 2546 กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับรองการเปลี่ยนชื่อใหม่ของสมาคม ฯ อย่างเป็นทางการว่า สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย” 

นับแต่ปี พศ. 2516 เป็นต้นมา สมาคมรถโบราณ ฯ ได้จัดงานประกวดรถโบราณขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมอบรางวัลให้แก่รถที่ดีที่สุดในแต่ละรุ่น  รางวัลขับรถดี และรางวัลเครื่องแต่งกายงามสมสมัย  งานประกวดรถโบราณดังกล่าวได้รับความนิยมจากสาธารณชน  และเป็นที่ยอมรับของบรรดาสื่อมวลชนเป็นอย่างดี  ปัจจุบันงานประกวดรถโบราณ จึงบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกปี 


ปัจจุบัน สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

587/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.  0-2055-8432, 0-2055-8444 โทรสาร 0-2055-8400

มีสมาชิกสามัญ และวิสามัญประมาณ 450 คน  มี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์  เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   และ นายขวัญชัย      ปภัสร์พงษ์ เป็นนายกสมาคม ฯ 

 

 

 

User Login