วิชาญ  รัษฐปานะ

วิชาญ รัษฐปานะ

ฝ่ายเทคนิคยานยนต์

"รถโบราณ บ่งบอกถึงแนวคิดและเรื่องราวในช่วงเวลาต่างๆ เช่น รถที่อยู่ในช่วงสงคราม จะเน้นการใช้งาน ความแข็งแกร่ง บึกบึน ส่วนรถที่เกิดหลังสงคราม รูปทรงจะสวยงาม มีความสดใส มีกลิ่นอายของความสุข ปะปนอยู่ ฯลฯ รถโบราณ จึงถือเป็นศิลปะที่เคลื่อนไหวได้ สัมผัสได้จริง  เป็นแหล่งเก็บวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา"

 

User Login