วรพจน์  สุขเกียรติภัย

วรพจน์ สุขเกียรติภัย

ฝ่ายกิจกรรม

"รถโบราณแต่ละคันมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกัน ต่างที่มา ต่างที่ไป จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา"

 

User Login