ขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

นายกสมาคม 

ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด

“รถโบราณไม่เหมือนของเก่าประเภทอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เคลื่อนที่ไม่ได้ ถ้าใครอยากชื่นชมต้องมาดูเอง แต่รถโบราณเคลื่อนที่ได้ สามารถขับไปให้คนที่ชื่นชอบดูได้ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งของที่ทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

User Login