วรกุล  บุณยัษฐิติ

วรกุล บุณยัษฐิติ

อุปนายก

"รถโบราณ คือ วันวานที่หวานชื่น เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ควรได้รับการดูแล ได้รับการชื่นชมจากคนรุ่นใหม่ ถึงแม้ในยุคปัจจุบัน จะมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดขึ้นมากมาย แต่สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านมาแล้ว อย่างรถโบราณ ยังคงมีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์สืบไป"

 

User Login