ศิริพงษ์  บูรณะพันธุ์

ศิริพงษ์ บูรณะพันธุ์

อุปนายก

"รถโบราณ เป็นของสะสมเพื่อชื่นชม และยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้ คล้ายๆ ภาพวาดที่หลายคนซื้อเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลคชัน" 

 

User Login