จิระศักดิ์  อวกาศจักรวาฬ

จิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ

นายทะเบียน

"รถโบราณ เปรียบเสมือนเพชรในหมู่รถยนต์ เพราะนับวัน รถที่ดีและสวยจะยิ่งมีคุณค่าและหายาก เปรียบเสมือนเพชร สุดยอดของคนรักอัญมณีคือเพชร สุดยอดของคนรักรถก็คือรถโบราณ"

 

User Login