นพ. สมคนึง ตัณฑ์วรกุล

นพ. สมคนึง ตัณฑ์วรกุล

ฝ่ายต่างประเทศ

"รถโบราณ เป็นผลรวมของการสร้างสรรค์จากภูมิความรู้ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึง 20 เป็นสุดยอดของการบูรณาการ พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์, การออกแบบ, ความรู้ทางช่างกล ช่างฝีมือ และผนวกเอาความกล้าหาญ วิญญาณแห่งการผจญภัยของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน จะไม่มีวัตถุในยุคปัจจุบัน เกิดจากสิ่งเหล่านั้นได้อีกแล้ว ใช้ประกอบการศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเลิศ ทั้งยังเป็นสมบัติของชาติและของโลกอีกด้วย"

 

User Login