สังคมรถโบราณ

สมาคมรถโบราณฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

on December 05, 2017

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมฯ แถลงแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมถึงผลงานตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมเสนอแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปี 2561 รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมาคมฯ 

 ในที่ประชุมมีการพูดถึง เกณฑ์ในการคัดเลือกรถโบราณไปร่วมงานที่หัวหิน โดย วิชาญ รัษฐปานะ ฝ่ายปฎิคมของสมาคมฯ ได้ชี้แจ้งถึงหลักเกณฑ์โดยละเอียด

หลังการประชุม นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย นำสมาชิก ชมงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34" ซึ่งสมาคมฯ นำรถโบราณมาร่วมแสดงจำนวน 8 คัน ภายใต้แนวคิด “ศตวรรษแห่งการขับเคลื่อน” 

User Login