สังคมรถโบราณ

นิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok

on September 01, 2020

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์การออกแบบ และการผลิตยานยนต์ วิชา การออกแบบรถยนต์ต้นแบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok ณ บริษัท สื่อสากล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

 

 

 

 

บริษัท สื่อสากล จำกัด เปิดพิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok ให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์การออกแบบ และการผลิตยานยนต์ วิชา การออกแบบรถยนต์ต้นแบบ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน เยี่ยมชม โดยมี ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของรถโบราณ

 

 

 

 

ภายใน พิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok จะจัดแสดงรถยนต์ 7 ประเภท ตามที่สมาพันธ์รถโบราณสากล (Federation Internationale des Vehicules Anciens : FIVA) กำหนดภายใต้การสนับสนุนของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ ประกอบด้วย

  • รถรุ่นบรรพบุรุษ (Ancestor Cars) รถที่ผลิตจนถึง ปี 1904
  • รถรุ่นผ่านศึก (Veteran Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1905-1918
  • รถโบราณ (Vintage Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1919-1930
  • รถก่อนสงคราม (Prewar Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1931-1945
  • รถหลังสงคราม (Post-War Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1946-1960
  • รถคลาสสิค (Classic Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1961-1970
  • รถคลาสสิคร่วมสมัย (Modern Classic Cars) รถที่ผลิตตั้งแต่ปี 1971 และมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 
 
– ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย 
 
 
– ภัทรกิติ์ โกมลกิติ อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์การออกแบบ และการผลิตยานยนต์ วิชา การออกแบบรถยนต์ต้นแบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นไป

User Login