สังคมรถโบราณ

ประกาศผล "People’s Choice Award 2021"

on December 09, 2021

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ประกาศผลคะแนนโหวทรถโบราณ รถคลาสสิค ที่ประทับใจ People’s Choice Award 2021 ภายในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” โดยรถที่ได้รับคะแนนนิยมจากผู้ชมงาน มีดังนี้

อันดับที่ 1 ได้แก่ Austin Mini MK I    347 คะแนน

อันดับที่ 2 ได้แก่ Chevrolet Corvette C3   277 คะแนน

อันดับที่ 3 ได้แก่ BMW Isetta 300    257 คะแนน

อันดับที่ 4 ได้แก่ Austin Mini Van (Leyland)   210 คะแนน

 อันดับที่ 5 ได้แก่ Chevrolet Corvette C2 166 คะแนน

 อันดับที่ 6 ได้แก่ Jaguar XK140  FHC   160 คะแนน

 อันดับที่ 7 ได้แก่ Mercedes-Benz 190 SL 136 คะแนน

 อันดับที่ 8 ได้แก่ Volkswagen Beetle Split Windows  117 คะแนน

 อันดับที่ 9 ได้แก่ Citroen D Super 5 106 คะแนน

 อันดับที่ 10 ได้แก่ Porsche 930 102 คะแนน

 อันดับที่ 11 ได้แก่ Jaguar E-Type Series I 100 คะแนน

 อันดับที่ 12 ได้แก่ Volvo P1800s  95 คะแนน

 อันดับที่ 13 ได้แก่ Volkswagen Beetle Superstar 1303   56 คะแนน

 อันดับที่ 14 ได้แก่ Citroen GS 1220 Pallas  55 คะแนน

 อันดับที่ 15 ได้แก่ BMW 2002 Bauer 50 คะแนน

 อันดับที่ 16 ได้แก่ Motorcycle BMW R67/2  45 คะแนน

 อันดับที่ 17 ได้แก่ Mercedes-Benz 250 SL 42 คะแนน

 อันดับที่ 18 ได้แก่ Renault Gordini 31 คะแนน

 อันดับที่ 19 ได้แก่ Lotus Europa Twin Cam Special   29 คะแนน

 อันดับที่ 20 ได้แก่ Alfa Romeo Giulia Super 27 คะแนน

 อันดับที่ 21 ได้แก่ Renault Caravelle  24 คะแนน

 

รางวัล People’s Choice Award 2021

เจ้าของรถ
อันดับ 1 :  สุรศักดิ์ เกตุวิสุทธิผล /Austin Mini MK I  ปี 1956 
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า  18,000 บาท

อันดับ 2 : พรสถิตย์ นฤนาทวนิช /Chevrolet Corvette C3  ปี 1980
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 15,000 บาท

อันดับ 3 : ภัทร ศศิวิมลกุล /BMW Isetta 300 ปี 1961 
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 12,000 บาท

 

ผู้โหวทรถที่ชนะรางวัล 

อันดับ 1 :  ธีรภัทร ลออเอี่ยม /Austin Mini MK I  ปี 1956 
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 18,000 บาท

อันดับ 2 : มณีกานต์ เผือกขจี / Chevrolet Corvette C3  ปี 1980
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 15,000 บาท

อันดับ 3 : พรหมพิศ ตั้งเลิศสัมพันธ์ /BMW Isetta 300 ปี 1961 
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 12,000 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://peoplechoices.motorexpo.co.th


User Login